Marea Pensionista de Font de la Guatlla-Magòria.
Tots els dilluns no festius, de 11 a 13, al Centre Cívic Font de la Guatlla tenim Asamblea Calle del Rabí Rubèn, 22, 08004 Barcelona.
Todos los lunes no festivos, de 11 a 13 en Centre Cívic Font de la Guatlla tenemos Asamblea Carrer del Rabí Rubèn, 22, 08004 Barcelona.
Tel: 649 17 48 79
facebook: https://www.facebook.com/mareapensionista.fontdelaguatllamagoria
web: www.pensionistasmagoria.org